Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

 


Step 1: Tạo SSH key
1. Mở Git bash
2. Chạy lệnh
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "[email protected]"

Nhớ thay đổi [email protected] thành email của các bạn.
Khi được hỏi lưu ở file nào? Nhấn
enter để sử dụng vị trí mặc định.
Khi được hỏi nhập passphrase cho SSH thì nhấn
enter, tức không dùng passphrase.
Khi được hỏi nhập lại passphrase, tiếp tục nhấn
enter
Passphrase được dùng để encrypt cái private key trên máy tính của mình. Mà encrypt thì khi sử dụng
phải decrypt đó, nên để tránh rườm rà, coi như máy tính mình an toàn, khỏi encrypt .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]