Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

Multiple Github Account in Visual Studio Code
Multiple Github Account in Visual Studio Code


Với nhiều người sử dụng máy công ty và máy cá nhân riêng thì không sao, còn với nhứng anh em như mình khi dùng chung 1 máy (cái chính là lười switch qua lại). Thì mình hi vọng sẽ giải quyết được vấn đề về nhiều project (mỗi project 1 account khác nhau) ở Visual Studio Code mà mình gặp phải (một số máy không bị cái này không rõ nha).

Đầu tiên mở terminal gõ

git config --list

sẽ hiện ra thông tin config như dưới phần user.email, user.name là của global setting.

 credential.helper=osxkeychain

[email protected]

user.name=tinhtd

http.postbuffer=10485760000

http.maxrequestbuffer=10048576000

core.compression=0

credential.helper=store

core.repositoryformatversion=0

core.filemode=true

core.bare=false

core.logallrefupdates=true

core.ignorecase=true

core.precomposeunicode=true

remote.origin.url=https://github.com/leotrinh/reviewcuahang-chrome-ext.git

remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

Như vậy nếu project hiện tại của bạn commit lên git với credential của user và email global này thì không vấn đề gì rồi phải không. Nhưng nếu project bạn đang làm này sử dụng 1 git credential khác thì sau khi clone, add remote từ git về thì làm như sau (trước khi commit nha vì commit thì nó sẽ lấy mặc định user,email global commit, lúc này sẽ hơi rắc rổi là phải change commit info).

git config user.name  tinhprojectlocal

git config user.email tinh@projectlocal.com

Lệnh trên thực hiện set user,email cho git project hiện tại mà không ảnh hưởng tới git project khác (trên mạng hay chỉ set global nhưng dẽ bị nhập nhằng, như này là set riêng từng thằng).

check lại với  

git config --list

remote.origin.url=https://github.com/leotrinh/reviewcuahang-chrome-ext.git

remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

branch.master.remote=origin

branch.master.merge=refs/heads/master

user.name= tinhprojectlocal

user.email=tinh@projectlocal.com

Vậy là xong rồi giờ commit và push thử nha.

 #multiple git account in visual studio code #multiplegitaccount

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]