Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

 

Step 1: Fake IP qua US vào Yandex Passport (Dùng số đt VN verify)

https://passport.yandex.com/

Step 2: Vào Yandex Connect

https://360.yandex.com/business/tariff?utm_source=connect_promo

Chọn Ru ở dưới chuyển qua En để dùng tiếng anh 

Chọn Mail domain 


Chọn later


Từ menu chọn setup email, sau đó nhập domain cần tạo email (khuyến nghị dùng cloudflare dns cho lẹ)Cấu hình txt, mx trong cloudflare (hoặc nhà cung cấp khác)

Confirm như vậy là thành công
Tiếp theo cấu hình DKIM, SPF 
vào link: https://yandex.com/support/business/dns/dkim.html
Tạo mail._domainkey giá trị là giá trị DKIM  

Làm tương tự với SPF truy cập link dưới để coi cấu hình
https://yandex.com/support/business/dns/spf.html

Kiểm tra lại cấu hình


Cấu hình catch all (dùng 1 mail nhận nhiều mail khác tên cho ai cần)
Vào mục Users -> Add newSau khi tạo tài khoản xong vào menu setting, mục mailbox lost email nhập vào tài khoản vừa tạo.Vào https://passport.yandex.com/profile để hoàn thành tạo tài khoản

Sử dụng https://mail.yandex.com Để truy cập mail Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]