Full width home advertisement

IT Sharing

Travel the world

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]


setup react-native on macOS- B1: Chuẩn bị 1 máy tính có hệ điều hành Mac OS


- B2: Cài đặt brew:


Truy cập brew.sh


/usr/bin/ruby -e "$(curl –fsSL https://raw.githubusercontent.com/ Homebrew/install/master/install)"


- B3: Cài đặt Node.js:


brew install node


- B4: Cài đặt React Native:


npm install –g react-native-cli


- B5: Cài đặt Watchman:


brew install watchman


- B6: Cài đặt Flow:


brew install flow* Cài đặt XCode:


Vào App Store install XCode rồi cấu hình Location trong Xcode


* Khởi tạo React-Native Project:


- B1: Khởi tạo bằng Terminal


react-native init Project_Name


- B2: Truy cập vào đường dẫn Project vừa tạo


cd Project_Name


- B3: Chạy Project lên máy ảo IOS


react-native run-ios


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]